"שקדניק" האתר של סיירת שקד 424

                                                         פארק סיירת שקד 
                     - סקירה לקראת כנס סיירת שקד לדורותיה.


חודש זה הוא חודש רב משמעות מבחינת תהליך פיתוח והמשך הקמת הפארק. בתחילת החודש החלו העבודות בפארק.
זהו סיום פרק של שש שנים בתהליך ארוך ומייגע של עבודת מטה, משוכות אין ספור, התמודדות עם נוהלי קק"ל וקצב קק"ל,
בעיות תכנוניות והשלמת התכנון.

בסוף 2012 , במסגרת דיוני הוועד המנהל של העמותה, סוכם שיוקם צוות חדש להמשך הקמה ופיתוח הפארק, שיפמן התנדב לעמוד בראש הצוות והצטרפו אליו כעשרה חברים.
הצוות החל לפעול מידית ולמעשה כשבוע לאחר הקמתו נערכה פגישה ראשונה.

עד מועד הקמת הצוות החדש, החל משנות השמונים המוקדמות נעשו בפארק דברים רבים וחשובים ע"י ותיקי היחידה והמשפחות השכולות. (הדמויות הבולטות היו:- פצי, גרשון וילן ודני בר עוז יחד עם רבים וטובים נוספים) הפעילות אופיינה בהפעלת קשרים עם גורמים שונים וקבלת סיוע לטובת הקמת הפארק.
כך הוקמו אבני זיכרון, אוהלי השמות, ספסלי ושולחנות האבן עם כיתובי ההנצחה, הפרגולה, פסל הלפידים  וכמובן האנדרטה.
אך, הדבר החשוב ביותר שהם הצליחו לעשות זה להשלים תהליך של אישור ת.ב.ע לפארק, כאשר החל ממרץ 1987 יש ת.ב.ע מאושרת לפארק, דהיינו יש שטח מוקצה עם קו גבול כחול והפארק הוא עובדה קיימת. הוא מופיע במפות השבילים, קיים שילוט מכוון לעברו, הפארק הוא עובדה.

ממצב זה החל הצוות בראשותו של שיפמן לעבוד, בישיבה הראשונה שאל צביקה האם יש פרוגרמה לפארק והתשובה היתה שלילית
דהיינו אין איזה שהיא מסגרת רעיונית המאפיינת ומגדירה  - מה הפארק הזה צריך להיות ולכלול בסוף הקמתו.
באותה ישיבה גם הבנו שאם כל רצוננו הפארק הוא פארק קק"ל השטח הוא שלהם ותקציבי הפיתוח וההקמה הם שלהם  ואנו מוגדרים במסמכי הת.ב.ע כיזמים של הפרויקט, לאור זאת כבר בתחילת הדרך סוכם שפעילות הצוות תהיה על פי נהלי קק"ל ולצערנו גם עפ"י קצב קק"ל.

הדבר הראשון שעלה לדיון היה לסכם מהו חזון הפארק לפני שנכנסים לפרטי הפרוגרמה והמבנה הפיזי של האתר.


סוכם חזון האומר בגדול :-
-  הפארק יהיה מתחם חי ותוסס, מלא פעילות מבקרים, המשלב עניין, לימוד והנאה.
-   מקום מפגש לוותיקי היחידה והמשפחות השכולות,
    אתר הנצחה וזיכרון ל - 137 חברינו שאינם אתנו.
-  פארק המשלב במינונים הנכונים
הכרות עם האזור, ערכי טבע, נוף, חי, צומח, נושאי היסטוריה
    וארכיאולוגיה 
-  העברת מסר של מה שאנו קוראים "רוח שקד", מסר של ציונות, שמירה על גבולות הארץ והכרת
   נושא החסימה הקווית. וערכי רעות, נחישות, התנדבות ומנהיגות.

לאחר סיכום עקרונות החזון  -  נכתבה טיוטת פרוגרמה שאושרה באופן מסודר ע"י כל הגורמים ובסופו של תהליך אומצה ע"י וועדת היגוי לפרויקט שהוקמה בקק"ל וכללה את כל בעלי העניין בפרויקט.
על בסיס הפרוגרמה יצא מכרז של הנהלת קק"ל לבחירת אדריכל שיהיה מתכנן הפרויקט, נבחר צוות יועצים, אושר תקציב של -  700 אלף ש'  והתכנון יצא לדרך התהליך המתואר עד כאן לקח כשלש וחצי שנים של פגישות לחצים אכזבות והצלחות.

לאחר מערכת של דיונים במסגרת צוות התכנון בקק"ל הוצגה לבסוף תכנית אב לפיתוח והשלמת הקמת פארק שקד.
התכנון הוצג בפני כל הגורמים צוות הפיתוח וההקמה, עמותת שקד, וועדת ההיגוי קק"ל ,פורום פרויקטים של הנהלת קק"ל ואושר ע"י כולם.

מכאן יצאה תכנית האב לתכנון מפורט שהסתיים לפני חצי שנה, כאשר המוצרים של פעילות זו הם תכניות עבודה מפורטות, כתבי כמויות, אומדנים ותיקי מכרז.
עפ"י האומדנים עלות הפרויקט הינה כ- 13 מ' ש'
בדיון שנערך בהנהלת קק"ל אושר אומדן זה (לא תוקצב) והפרויקט קיבל תוקף של פרויקט בביצוע.

מתוך סה"כ מרכיבי הפרויקט אושרו לביצוע ותוקצבו - כביש הגישה ומגרש החניה, דרכי העפר , שיקום שימור והתאמת הגשר למעבר הולכי רגל -  כל זאת בעלות של  4 מ' ש'.
מעבר לכך הצלחנו לקבל אחרי שנתיים של פניות 1 מ' ש' מהקרן לשמירה על השטחים הפתוחים.
(דרך ובאמצעות מועצת מרחבים)
סכום זה ינוצל להקמת התיאטרון, חלק משביל שקד והבסיס לקיר ההנצחה.
אלו העבודות שבתהליך ביצוע כעת, - עבודות ב- 5 מ' ש'.

קק"ל לא הולכת לתקצב את כל הפרויקט, הם מחייבים אותנו לגייס חלק מהתקציב באמצעות תרומות, אם לא נעשה זאת יש סיכוי סביר שבתום העבודות שאושרו הפרויקט ייעצר.
עלינו לגייס עוד שני מיליון שקל באמצעות תרומות ע"מ שקק"ל ישלימו את היתרה להשלמת הפרויקט.
זו הזדמנות לקרוא לחברים להירתם  למשימה ולעזור כל אחד עפ"י יכולתו בתרומה להשלמת פארק נפלא זה שאין ספק שיהיה אחד היפים והמעניינים בנגב.

מהות ותכולת התכנון:-
מקווה שראיתם וקיבלתם הסבר לאורך התערוכה המרשימה בכניסה.

-   מערך התנועה הכביש, החניה, ודרכי העפר הכבושות.
-   מערך השבילים, שביל הבוסתנים, שביל המים, שביל האופניים.(שבילי כורכר כבושים).
-   השלולית העונתית - בקצה שביל המים
-   שביל שקד, שביל נגיש יצוק בטון באורך 920 מ' העולה ממבנה המידע והשרות דרך התיאטרון
    וקיר ההנצחה לנקודת התצפית מערבית לגשר
     עובר על הגשר ויורד בגדה המזרחית עד מבנה השרות, לאורך השביל יהיו כ -11 עמדות מידע
    המספרות את סיפורה של שקד.   
-   מבנה המידע והשרות, ביתן מידע עם אופציה לדלפק מכירה בעתיד, חדר הקרנה ל - 50 איש,
    מחסן,  שירותים ופרגולה על כל הקומפלקס, (כולל תשתיות מים וחשמל).   
-   תיאטרון/מושבים מדורגים ל - 150 משתתפים, עם אפשרות ישיבה במורדות בצדדים, כולל
   משטח התכנסות ובמה.
-   קיר הנצחה, מאחורי התיאטרון הכולל את כל שמות הנופלים, עמוד הנצחה דמוי המפה והסכין
    שבמרכז סמל היחידה.
-   עמדות הפעלה לקבוצות בעיקר נוער שיאפשרו לקבל מסר דרך לימוד ומשחק קבוצתי, כולל
   לימוד נושא הגישוש טשטוש.
-   מערכת נושאי ספורט אתגרי, שימוש במערך השבילים לתחרויות הליכה, ריצה, אופניים, מרוצי
    ניווט (השטח מכוסה כבר במפת ניווט).
-   מערך שילוט והסבר, מעבר לנושאי ההכוונה והבטיחות שלטי הסבר על  החי, הצומח, בורות
    המים, ההיסטוריה של האזור, גשר הברזל, השקיה מדברית וכד'
    
המשך התהליך:-
במקביל לביצוע העבודות המאושרות הנמצאות בעבודה
- השלמת תהליך הכנת תכניות ההגשה וטיפול בקבלת היתרים לחלקי הפרויקט המחייבים היתר.
- הוצאת מכרזים לחלקי הפרויקט שלא בוצעו
- ריכוז מאמץ בנושא גיוס התרומות
- המשך לחץ לשילוב חברת תוכן לצוות התכנון, חברה שתכין מערך מתודי מקצועי להעברת אותם
  מסרים אותם אנו רוצים להקנות למבקרים ובעיקר לנוער.
- השלמת נטיעות וגינון, הצבת ריהוט יער.

תודות
זו הזדמנות להודות לכל אותם חברים בעלי תפקידים המלווים אותנו לאורך הדרך כתף אל כתף.
להנהלת קק"ל בראשות היו"ר - דני עטר וכל צוות ההנהלה, להנהלת מרחב דרום בקק"ל בראשות - דני גיגי ולכל צוות הנהלת המרחב, לראש מועצת מרחבים - שי חג'ג' וצוות ההנדסה במועצה, לראש העיר אופקים - איציק דנינו, למנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת - עומרי שלמון, למתכנן הפרויקט - ליאור לוינגר וצוות התכנון והיועצים, לחברי וועדת ההיגוי,
וכמובן לצוות המשך ההקמה והפיתוח של הפארק התורם מזמנו ולעיתים מכספו לטובת הפרויקט - ולהנהלת העמותה. תודה לכולכם מקרב לב.

    


                  

 
 
התחברות לחברים

פורומים

 דפי זכרון פעילים לחללי סיירת שקד הכניסה לפי שמות משפחה
     
 א-ב הקלק   ג-ד-ה הקלק

ו-ז-ח הקלק
 ט-י-כ הקלק

  ל-מ-נ-ס הקלק  ע-פ-צ הקלק 

 ק-ר הקלק     ש-ת הקלק


באפשרותכם להוסיף תמונות וסיפורים,לדף יקירכם.
.yossi42445@gmail.com
 
   מצבת זכרון לחללי שקד באופקים.

תודה לשאולי מהנצחת החייל על עזרתו בהשגת החומר.


 

תאריך ושעה
 

מונה:


                  
   נוסטאלגיה ומחשבות 
 לפני שנתיים הוזמנתי להשתתף כצופה, בכנס של אירגון יוצאי ההגנה. כצפוי, הזמן עושה את שלו ומספרם מצטמצם, לכן החליטו הרחיב את מאגרהמשתתפים גם ליוצאי חטיבות מלחמת  השחרור ובהמשך גם את צאיצהם.
כך הוזמנתי עם רעייתי על ידי אשה מדהימה שהיתה מ"כ בפלוגה ג' גדוד 51 של גבעתי (אז היה הגדוד בגבעתי)
 במלחמת השחרור, אלמנתו של אחד מגבורי המלחמה ההיא, הינה ציירת מוכשרת והוציאה סםר נפלא על קורות הגדוד.
הערב היה נוגע ללב, מרגש וסנטימנטאלי ואני מצדיע ליוזמים והמפיקים. חזרתי לערב נוסף השנה בחול המועד
סוכות (לפני כחודשיים) עם שמץ געגוע; חייכתי עם כולם, התפעלתי מהנגנים הצעירים של תזמורת צ.ה.ל. ומדברי
המפקדים הישישים (תא"ל פונדק על סף ה 100) המהמתי את הניגונים האהובים ומחיתי דמעה היכן שתיכננו עורכי
הסרטים הדוקומנטריים. השיא היה בסיום, אחר ששרו את הימנון פלוגות השדה של ווינגייט - הפו"ש, שאלו אם יש
יוצא פו"ש בקהל, ויהודי בודד הצביע!  היתה לי תחושת התחברות עם דור ענקים שהולך ונעלם.
     חברים יקרים, גם אנחנו דור הולך ונעלם, גם אנחנו נקודת החבור עם העבר ועם אירועים ומסורות המתפוגגים
כרסיסי לילה וכאיוושות ערפל נמוג בשמש הבקר. בנו תלוי הדבר אם נשכיל להעביר את מה שטמון בראשנו, ובלבנו,
לדור העתיד, לדורות רבים באים. אל נא נשב בחבוק ידים במחשבה שיש מישהו ערטילאי שיעשה הכל; אתם הייתם
מגש הכסף, והיום הינכם חוליית החבור בשלשלת הדודות. אנחנו מפצירים בכם ליטול יוזמה, לשגר חומר, זכרונות,
 אירועים, הפניות וגם כתובות שלכם ושל חברים שעדיין אין ברשותנו. שתפו אותנו, זה יותר קל מאשר לכתוב ספר לבד.
 איש לרעהו יאמר חזק. שלכם באהבה - אתר שקדניק. למשלוח yossi42445@gmail.com 
  
בסיירת שקד
להקת פיקוד דרום
מילים: דליה רביקוביץ'
לחן: רפי בן משה
בסיירת שקד,
מדליקים בלילות מנורה חזקה,
בחדר המפקד.
וכל עין באור מבריקה.
ומי שאין לו בערב מה לעשות
נכנס ויושב לו,
עד אחרי חצות.

בגזרה הצפונית, בסיירת שקד,
פני נער צעיר וזה המפקד.

בסיירת שקד,
ישנו אוטו ישן שהפך מועדון,
עם אור שקט,
בכתום וירוק ואדום.
ומי שאין לו בלילה מה לעשות,
דופק מסמרים,
ומדביק תמונות.

בגזרה הצפונית...

בסיירת שקד,
יוצאים בכל יום שלושה סיורים,
אל צירי המוקד.
ובערב רואים אותם חוזרים,
ואין אחד שם שלא עלה על מוקש,
באחד הימים,
בדרכי האש.

בגזרה הצפונית...

בסיירת שקד,
יוצאים לסיור עוד לפני הזריחה,
כשהחול מרטט,
וחוזרים גם אחרי חשכה.
ואת הרעים שאבדו בדרכי העפר,
שומרים בלבם,
מכל משמר.

בגזרה הצפונית
[Top]
          אתר נבנה ע"י ,חברת  קידום ובניית אתרים.  המתמחה  בבניית   אתרי מורשת 0522500575